1 listopada, 2008

ZA ZDRAVIJE I SRETNIJE MAJČINSTVO
GINEKOLOGIJA

ZA ZDRAVIJE I SRETNIJE MAJČINSTVO

Sveobuhvatnom skrbi u trudnoći moguće je smanjiti pobolijevanje i smrtnost djece u majčinu trbuhu i nakon rođenja Antenatalna ili prenatalna skrb definira se kao niz

AKCIJE U PRIPREMI!