1 prosinca, 2010

GINEKOLOŠKA KIRURGIJA POD MIKROSKOPOM
GINEKOLOGIJA

GINEKOLOŠKA KIRURGIJA POD MIKROSKOPOM

U usporedbi s klasičnim kirurškim metodama, mikrokirurškim pristupom postižu se superiorniji rezultati, što je posebno važno za reproduktivnu funkciju Mikrokirurgija (kirurgija pod povećanjem) je prije

AKCIJE U PRIPREMI!