1 prosinca, 2007

ZAŠTO DOLAZI DO POBAČAJA
GINEKOLOGIJA

ZAŠTO DOLAZI DO POBAČAJA

Postoje načini da se pobačaj, koji predstavlja traumu za ženu i njezine najbliže, predvidi i spriječi Kad trudnoća ne završi porodom, nego se okonča ranije

AKCIJE U PRIPREMI!